Kommende udbud

Rullende udbudsplan for den kommende periode

De fleste af de udbud Fællesindkøb Midt står for, er samlede udbud for de fire kommuner Hedensted, Horsens, Odder og Samsø. 

I nogle tilfælde laves også udbud, hvor kun en eller nogle af kommunerne, er kontraktparter. Det vil fremgå af oversigten, såfremt ikke alle kommuner er omfattet af den kommende aftale.

 

Udbud vedrørende                 Forventet igangsættelse Forventet offentliggørelse Forventet kontraktstart  Ansvarlig udbudskonsulent
Udbud af beredskab - Sydøstjyllands Brandvæsen 3. kvartal 2016 Under forhandling 1. januar 2018  Jacob Holm Jørgensen
Storkøkkenudstyr (SKI projektgruppe) 2. kvartal 2016 2017 1. oktober 2017 
Fødevarer 3. kvartal 2016  2017  2018 Dorte Vestergaard
Kaffe, te og maskiner (kun HHO) 1. kvartal 2017 Offentliggjort 1. marts 2018 Gitte Sneborg Alrøe
Tandproteser og Fodbehandling iht. Pensions-/Aktivloven (prisindhentning), Odder 1. kvartal 2017 3. kvartal 2017
1. januar 2018 Gitte Sneborg Alrøe
Kontorvarer 2. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1. kvartal 2018 Stella Gaarde
Parykker, iht. Serviceloven (prisindhentning) 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 Primo 2018 Jacob Holm Jørgensen
Vask/leje af beklædning til ældreområdet (Hedensted, Horsens og Odder) 2.kvartal 2017 Under evaluering  nov. 2018 Anni Commerou/ Dorte Vestergaard
Brændstof til tankanlæg + brændstofkort til tankstationer 3. kvartal 2017 1. kvartal 2018 1. maj 2018 Jacob Holm Jørgensen

 


 


Fællesindkøb Midt
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf. direkte 7629 2026
E-mail: info@fikm.dk